Toimintatapa

Tarjoamme digitaalisia ratkaisuja ja ekosysteemin, jonka avulla voit kehittää liiketoimintaasi tehokkaasti parhaiden kumppanien ja teknologioiden avulla tarkoituksenmukaisia innovointimenetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Katso alta millaisista innovaatioista voit saada kilpailuetua, kuinka voit avullamme kehittää niitä, miten pääset alkuun ja millaisia menetelmiä hyödynnämme liiketoimintasi kehittämisessä.

Innovaatio ja Kolmen Horisontin Malli

Innovaatio on uusi tai parannettu ratkaisu, tuote, palvelu tai prosessi, joka tuo lisäarvoa ja tuottavuutta. Se voi liittyä uusiin ideoihin, teknologioihin tai toimintatapoihin, jotka muuttavat tapaa, jolla asioita tehdään. Esimerkiksi digitaalisten innovaatioiden kehittäminen vaatii monipuolista osaamista ja yhteistyötä. Siksi meidän ja kumppaniemme resurssit eivät ole vain työkaluja – ne ovat avaimia, jotka avaavat oven liiketoiminnan kasvulle ja menestykselle.

Innovaatiotyypit

Innovaatiot voidaan luokitella neljään tyyppiin niiden vaikutusten ja toteutustapojen perusteella

Jatkuva innovaatio

Laajennus olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun

Disruptiivinen innovaatio

Teknologian läpimurto uudessa markkinassa

Inkrementaalinen innovaatio

Jatkuvia parannuksia olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin

Radikaali innovaatio

Teknologian läpimurto olemassa olevassa markkinassa

Jatkuva innovaatio viittaa pieniin, jatkuvasti tapahtuviin parannuksiin tai muutoksiin olemassa olevissa tuotteissa, palveluissa tai prosesseissa. Se perustuu nykyisten toimintatapojen ja teknologioiden kehittämiseen ja optimointiin tavoitteena mahdollisimman nopea hyödyntäminen.

Inkrementaalinen innovaatio merkitsee maltillisia parannuksia tai muutoksia olemassa oleviin tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin. Se ei mullista markkinoita, mutta tuo silti lisäarvoa asiakkaille. Myös tässä tavoitteena on innovaation nopea hyödyntäminen.

Disruptiivinen innovaatio muuttaa perusteellisesti olemassa olevia toimialoja tai markkinoita. Se yleensä haastaa vallitsevat toimintamallit ja saattaa syrjäyttää vanhoja teknologioita tai ratkaisuja. Inkrementaalisen innovaation kehittäminen vaatii tyypillisesti enemmän aikaa ja kyse on enemmän investoinnista, kuin välitöntä hyötyä tuottavasta kehittämisestä.

Radikaali innovaatio on perusteellinen muutos tai uudenlainen lähestymistapa, joka luo merkittävää uutta arvoa. Se voi mullistaa kokonaan olemassa olevat toimialat tai luoda täysin uusia markkinoita pidemmällä. Radikaalissa innovoinnissa riskit ovat suuret, mutta vastaavasti myös palkkio on suuri onnistuttaessa.

Kolmen Horisontin Malli

Kolmen horisontin malli auttaa organisaatioita investoimaan tasapainoisesti sekä lyhyen että pitkän aikavälin innovaatioihin ja varmistamaan kilpailukyvyn säilymisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Horisontit ja innovatiiviset vaiheet

Kolmen horisontin malli auttaa hahmottamaan liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämisen eri vaiheet:

Ensimmäinen horisontti edustaa lähitulevaisuuden innovaatioita ja muutoksia, jotka ovat suhteellisen helposti ennustettavissa ja joilla on selkeä markkina ja asiakaskysyntä. Esimerkiksi aloittamalla liiketoimintakonseptin kehityksen LAB UX Centerin kanssa testaamalla sen käyttö- ja asiakaskokemusta, voimme luoda uusia tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat nykyisten asiakkaiden tarpeisiin. Tämä on jatkuva innovaatio, joka pitää organisaation kilpailukykyisenä ja asiakkaat tyytyväisinä.

Toinen horisontti käsittää keskipitkän aikavälin innovaatiot, jotka ovat tunnistettuja, mutta eivät vielä valmiita markkinoille. Esimerkiksi paikallisen partneri-IT-palvelutalon hyödyntäminen digitaalisten ratkaisujen integroinnissa mahdollistaa uusien toimintatapojen ja prosessien kehittämisen, tuoden lisäarvoa ja tehokkuutta organisaatiolle. Tämä edustaa inkrementaalista innovaatiota, joka vie toimintaasi selkeän askeleen eteenpäin nykyisessä toimintaympäristössä.

Kolmas horisontti edustaa pitkän aikavälin innovaatioita ja ”villit ideoita”, joilla ei vielä ole selkeää markkinaa tai käyttötapaa. Esimerkiksi yhteistyö LUT-yliopiston tutkimuspalveluiden ja LAB-ammattikorkean soveltavan tutkimuksen palveluiden kanssa avaa mahdollisuuden monipuolisiin tutkimushankkeisiin, joiden tulokset voidaan integroida innovaatioihin. Näin voit hyödyntää laajempaa asiantuntemusta ja resursseja kun kehität liiketoimintamalleja ja prosesseja, jotka tuovat sinulle kilpailuetua pitkällä tähtäimellä. Tämä edustaa disruptiivista ja radikaalia innovaatiota, joka voi muuttaa toimialaasi ja luoda sinulle uusia markkinoita. 

Miten pääset alkuun?

Helposti, ottamalla yhteyttä. Selkiytämme aluksi tarpeesi niin tiedät, mitä kannattaisi tehdä ja miksi. Jos tahdot, valitsemme sinulle seuraavaksi yhdessä parhaiten sopivat tekijät ja teknologiat (meidän ja kumppaneidemme) laajasta valikoimasta. Lopuksi sovimme yhdessä selkeät tavoitteet, vastuut, aikataulun ja tavan edetä. Näin pääset kehittämään digitaalisia ratkaisuja mahdollisimman kevyesti mutta konkreettisesti käytännönläheisiä menetelmiä hyödyntäen – me fasilitoimme.

Käytännönläheiset menetelmät kehittämisessä

Ketterät menetelmät mahdollistavat nopeat kokeilut ja iteroinnit, mikä mahdollistaa liiketoimintaasi tehostavien digitaalisten ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisen ja sovittamisen.

Tarvekartoitus

Selkiytetään tarpeesi ja kirkastetaan millaista osaamista ja millaisia ratkaisuja haasteesi selättämiseen tarvitaan

Resurssien valinta

Valitaan yhdessä sopivimmat sinun haasteidesi ratkaisemiseen (meidän ja kumppaniemme laajasta valikoimasta)

Toteutus

Laitetaan homma liikkeelle – sovitaan tavoite, tekemisen tavat, vastuut, aikataulu ja miten pidetään homma raiteilla

Hackathon

Mahdollistamme intensiiviset ja luovat työpajat, joissa tiimit pääsevät syventymään ratkaisemaan tiettyä ongelmaa tai luomaan uutta tuotetta tai palvelua. Näitä voidaan järjestää pidempien työpajojen muodossa antaen osallistujille tilaisuuden uppoutua syvemmälle haasteeseen.

Design Thinking

Suositut työpajat, joissa osallistujat pääsevät työskentelemään yhdessä käyttäjäkeskeisten ratkaisujen löytämiseksi ja prototyyppien luomiseksi. Innostamme osallistujia ajattelemaan rohkeasti ja luovasti.

Design Sprints

Tarjoamme tehokkaita viiden päivän työpajoja, joissa tiimit läpikäyvät nopean prosessin ongelman ratkaisemiseksi, ideoiden kehittämiseksi, prototyypin rakentamiseksi ja testaamiseksi.

Kaizen ja Six Sigma

Mahdollistamme työpajoja, joissa keskitytään prosessien tunnistamiseen ja jatkuviin parannuksiin sekä tilastollisten menetelmien käyttöön virheiden vähentämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Lean Startup

Autamme organisaatioita kehittämään ja testaamaan uusia liiketoimintaideoita ja konsepteja nopeasti ja tehokkaasti.

Agile Development ja Scrum

Tarjoamme koulutusta ja käytännön harjoituksia ketterien menetelmien käytäntöihin, kuten sprinttien suunnitteluun ja päivittäisiin seisahduksiin.

Open Innovation

Luo foorumin avoimelle keskustelulle ja ideoiden jakamiselle eri sidosryhmien välillä, mikä edistää ulkoisten ideoiden integrointia innovaatioprosessiin.

What if

Käytämme What if -innovointimenetelmää buustaamaan luovuutta ongelmanratkaisussa ja ideoiden generoinnissa. What if -menetelmä auttaa laajentamaan ajattelua ja löytämään hyviä ideoita, joita ei ehkä muuten olisi harkittu.

Hyödynnämme tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja työkaluja digitaalisten innovaatioiden edistämiseksi, sisältäen ketterän kehittämisen, nopeat testausmenetelmät ja prototyyppien rakentamisen. Yllä esitellyt menetelmät ovat osa monipuolista valikoimaamme, jonka avulla voimme luoda teille räätälöityjä ratkaisuja yhteistyössä kanssanne.