Taustatarina

Monet yritykset Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueilla ovat heränneet tarpeeseen kehittää digitaalista osaamistaan pysyäkseen kilpailukykyisinä. Heidän haasteensa eivät ole ainutlaatuisia, sillä EU:n mukaan jopa yli 60 % teollisuudenaloista ja yli 90 % yrityksistä ovat jäljessä digitaalisuuden hyödyntämisessä.

Tämän tarpeen täyttämiseksi LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto yhdistivät voimansa ja rakensivat alueellisen digitaalisen innovaatiokeskittymän, joka nimettiin Digital Innovation Labiksi (DIL). 

 

Rakentaminen toteutui kahden EAKR -rahoitteisen hankkeen muodossa 1.3.2023 – 29.2.2024, jotka olivat DIH 2.0 Päijät-Hämessä ja DIH 2.0 Etelä-Karjalassa.

Tavoitteena oli luoda käyttäjälähtöinen digitaalisten ratkaisujen ja innovaatioiden kehittämisen ekosysteemi, joka yhdistää alkuvaiheessa molempien korkeakoulujen tarjoamat digitaalisten teknologioiden kehitys-, testaus- ja kokeiluympäristöt, sekä soveltavan tutkimuksen ja koulutuksen yrityksille ja yhteisöille.

Digital Innovation Lab -innovaatiokeskittymän palvelutarjontaa laajennetaan jatkossa paikallisten digitaalisten ratkaisujen tarjoajien, sekä muiden alueellisten ja kansallisten Innovaatiokeskittymien osaamisilla ja resursseilla. Näin vahvistamme paikallista elinkeinoelämää ja helpotamme digitaalisten ratkaisujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista arjen tekojen tasolla.

Keskittymän rakentamista aloittaneiden EAKR-hankkeiden nyt jo päätyttyä, toimintaa isännöi ja kehittää nyt LAB:n liiketalouden ala. Digital Innovation Lab tarjoaa Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueilla toimiville yrityksille ja yhteisöille helpon pääsyn digitaalisen liiketoiminnan skaalaamiseen ja kehittämiseen verkostomme tuella ja avulla. – Ota yhteyttä ja tule mukaan kehittämään ja kehittymään digitaalisesti!