Yrittäjä – osallistu kyselyyn!

DIH 2.0 -hankkeissa kartoitetaan kesän aikana yrittäjien tarpeita digitaalisuuden parissa. Kartoitukset määrittävät tarkemmin sen, millaisia palveluita rakenteilla oleva innovaatiokeskittymä vastaisuudessa tarjoaa.

Jos kartoituksissa esimerkiksi huomataan, että alueen yrittäjillä on merkittävä tarve verkkokaupan asiakaspalvelun automatisointiin, tullaan keskittymän teemaa painottamaan esimerkiksi tekoälyn liiketoiminnallisten hyödyntämisen suuntaan. Teema voisi konkreettisesti näkyä keskittymän palveluvalikoimassa esimerkiksi korkeakoulukonsernin tarjoamana koulutuksena tekoälyn mahdollisuuksiin liittyen, yhteisinä temaattisina rahoitushakuina sekä keskittymän mahdollisesti kilpailuttamiin linkityksiin digitaalista liiketoimintaa toteutettavien yritysten kanssa. Kartoitusta on aloitettu tekemään kevään aikana haastattelujen muodossa ja nyt kartoitusta jatketaan yrittäjille suunnatulla kyselyllä.

Kysely tarjoaa tilaisuuden vaikuttaa digitaalisen Innovaatiokeskittymän suunnitteluun ja auttaa luomaan juuri sellaisen keskittymän, joka vastaa alueen yritysten tarpeisiin. Kaikkien kyselyn täyttäneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne auttavat muokkaamaan digitaalisen innovaatiokeskittymän palvelutarjontaa alueen pk-yritysten parhaaksi. Kysely on auki 15.8.2023 saakka osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/70A54CA51A60A2C7